Satta Matka King Result | आजचा लकी नंबर काय आहे जाणून घ्या, रातोरात श्रीमंत व्हा

Satta Matka King Result Live Update| Satta Matka King किंवा Satta Matka हा एक प्रकारचा जुगार आहे, जो भारतातील अनेक राज्यांमध्ये छुप्या पद्धतीने खेळला जातो. सत्ता किंग हा एक लॉटरी गेम आहे ज्याचे बक्षीस एका नंबरवर आधारित आहे. या नंबरला लकी नंबर म्हणतात. हा खेळ भारतात खूप लोकप्रिय आहे. कारण जर तुम्ही योग्य नंबर टाकलात तर तुम्हाला कितीतरी पट रक्कम मिळते.

सट्टा मटक्याचे मुख्य केंद्र महाराष्ट्रात असले तरी तो देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी खेळला जातो. ऑफलाइन खेळण्यासाठी, तुम्हाला त्याच्या केंद्रावर जावे लागेल, तर ऑनलाइन खेळण्यासाठी, तुम्ही आज सट्टा किंग गेम ॲप्लिकेशनचे ॲप डाउनलोड करू शकता. गेम जिंकणाऱ्याला एक कोटी रुपये दिले जातात आणि विजेत्याला Satta Matka King म्हणून ओळखले जाते.

Satta Matka King आजचा लकी नंबर

 • KARNATAKA DAY
  134-87-160
  (10:00 – 11:00)
 • NEW BAZAR MORNING
  279-86-150
  (11:00) – 12:00)
 • APNA BAZAR
  289-95-249
  (11:40 ) – (12:40)
 • DHAN EXPRESS
  278-77-250
  (11:00 )- – (01:00 )
 • DAMINI
  238-36-169
  (12:45 – 1:45)
 • SHAGUN DAY
  170-85-357
  (11:40 – – 12:40)
 • MADHUR MORNING
  450-93-599
  (11:35 – – 12:35)
 • SRIDEVI
  169-63-247
  (11:35 – – 12:35)
 • MAHALAXMI
  149-47-115
  (11:50- – 12:55)
 • DELUXE
  149-47-458
  (12:30 – – 02:00)
 • TIME BAZAR
  235-00-569
  l(01:00 – – 03:15)
 • MAHARANI
  179-71-470
  (12:15 – – 02:15)
 • SHUBHANK
  134-84-167
  01:25 – 02:25
 • SOLAPUR DAY
  456-50-677
  (01:35 – 02:35)
 • MADHUR DAY
  688-24-446
  (01:30 – – 02:30)
 • KBC BOMBAY
  500-51-128
  (01:30 – 02:30)
 • DABRA
  347-41-128
  (01:20 – – 02:20)
 • MORNING SYNDICATE
  122-52-390
  (02:20 – 03:20)
 • JAIPUR
  250-73-346
  (02:15 – 04:15)
 • MILAN DAY
  567-86-367
  (02:15 – – 04:15)
 • BOMBAY BAZAR DAY
  148-32-480
  (03:30- – 05:30)
 • RAJDHANI DAY
  137-10-127
  (03:00 – – 05:00)
 • SUPREME DAY
  288-87-340
  (03:35 – – 05:35)
 • KARODPATI
  129-28-125
  (03:45) – – (05:45)
 • KALYAN
  566-72-237
  (04:20) – (06:20)
 • MAHARANI DAY
  356-41-380
  (05:15 – 07:15)
 • KARNATAKA NIGHT
  356-41-678
  (06:35 – – 07:35)
 • SRIDEVI NIGHT
  137-14-167
  (07:00 – – 08:00)
 • JAIPUR NIGHT
  259-60-370
  (8:15 – 10:15)
 • SOLAPUR NIGHT
  134-84-257
  (08:35 – 09:35)
 • SUPREME NIGHT
  770-47-124
  (08:45 – – 10:45)
 • MADHUR NIGHT
  346-35-140
  (08:30 – – 10:30)
 • MILAN NIGHT
  669-16-268
  (08:50 – – 10:50)
 • RAJDHANI NIGHT
  130-49-180
  (09:00 – – 11:45)
 • BOMBAY BAZAR NIGHT
  690-50-370
  (09:15 – – 11:30)
 • KALYAN NIGHT
  267-59-450
  (09:25 – – 11:35)
 • MAIN BAZAR
  145-04-789
  (09:35 – – 12:05)
 • MAHARANI NIGHT
  459-81-227
  (10:15 – – 12:15)
 • SYNDICATE NIGHT
  267-55-690
  (08:10: – – 09:10)
 • MAHALAXMI NIGHT
  228-21-560
  (07:20- – 08:20)
 • MAHARASTRA DAY
  568-93-256
  4-00 – 6-15
 • BALAJI DAY
  349-64-130
  (01:00 – – 02:00)
 • GANPATI MORNING
  235-06-150
  (09:45: – – 10:45)
 • GANPATI EVEING
  150-65-159
  (06:30 – 07:30)
 • TARA MUMBAI DAY
  300-35-140
  (01:30 – – 02:30)
 • TARA MUMBAI NIGHT
  140-53-157
  (08:40- – 10:40)
 • KARNATAKA DAY
  248-44-257
  (10:00 – 11:00)
 • NEW BAZAR MORNING
  370-08-260
  (11:00) – 12:00)
 • APNA BAZAR
  699-48-567
  (11:40 ) – (12:40)
 • DHAN EXPRESS
  369-87-449
  (11:00 )- – (01:00 )
 • DAMINI
  246-25-357
  (12:45 – 1:45)
 • SHAGUN DAY
  356-45-780
  (11:40 – – 12:40)
 • MADHUR MORNING
  890-75-690
  (11:35 – – 12:35)
 • SRIDEVI
  356-40-136
  (11:35 – – 12:35)
 • MAHALAXMI
  569-04-149
  (11:50- – 12:55)
 • DELUXE
  460-00-280
  (12:30 – – 02:00)
 • TIME BAZAR
  235-00-569
  (01:00 – – 03:15)
 • MAHARANI
  270-93-670
  (12:15 – – 02:15)
 • SHUBHANK
  358-63-337
  01:25 – 02:25
 • SOLAPUR DAY
  688-27-250
  (01:35 – 02:35)
 • MADHUR DAY
  679-23-355
  (01:30 – – 02:30)
 • KBC BOMBAY
  259-62-147
  (01:30 – 02:30)
 • DABRA
  558-87-458
  (01:20 – – 02:20)
 • MORNING SYNDICATE
  457-64-158
  (02:20 – 03:20)
 • JAIPUR
  250-73-346
  (02:15 – 04:15)
 • MILAN DAY
  567-86-367
  (02:15 – – 04:15)
 • BOMBAY BAZAR DAY
  148-32-480
  (03:30- – 05:30)
 • RAJDHANI DAY
  137-10-127
  (03:00 – – 05:00)
 • SUPREME DAY
  379-98-116
  (03:35 – – 05:35)
 • KARODPATI
  129-28-125
  (03:45) – – (05:45)
 • KALYAN
  566-72-237
  (04:20) – (06:20)
 • MAHARANI DAY
  379-92-679
  (05:15 – 07:15)
 • KARNATAKA NIGHT
  148-31-579
  (06:35 – – 07:35)
 • SRIDEVI NIGHT
  367-67-359
  (07:00 – – 08:00)
 • JAIPUR NIGHT
  259-60-370
  (8:15 – 10:15)
 • SOLAPUR NIGHT
  120-33-779
  (08:35 – 09:35)
 • SUPREME NIGHT
  247-39-135
  (08:45 – – 10:45)
 • MADHUR NIGHT
  346-35-140
  (08:30 – – 10:30)
 • MILAN NIGHT
  669-16-268
  (08:50 – – 10:50)
 • RAJDHANI NIGHT
  130-49-180
  (09:00 – – 11:45)
 • BOMBAY BAZAR NIGHT
  690-50-370
  (09:15 – – 11:30)
 • KALYAN NIGHT
  267-59-450
  (09:25 – – 11:35)
 • MAIN BAZAR
  145-04-789
  (09:35 – – 12:05)
 • MAHARANI NIGHT
  459-81-227
  (10:15 – – 12:15)
 • SYNDICATE NIGHT
  258-55-456
  (08:10: – – 09:10)
 • MAHALAXMI NIGHT
  228-21-560
  (07:20- – 08:20)
 • MAHARASTRA DAY
  237-23-689
  2-15 – 3-15
 • BALAJI DAY
  178-64-257
  (01:00 – – 02:00)
 • GANPATI MORNING
  235-06-150
  (09:45: – – 10:45)
 • GANPATI EVEING
  150-65-159
  (06:30 – 07:30)
 • TARA MUMBAI DAY
  300-35-140
  (01:30 – – 02:30)
 • TARA MUMBAI NIGHT
  140-53-157
  (08:40- – 10:40)